CVD ONLINE

16 KREDITŮ ČLK

Shrnutí a kredity

Chronické žilní onemocnění je onemocnění s vysokou prevalencí, které má významný zdravotní i ekonomický dopad daný jeho progredujícím charakterem do pokročilých stadií s bércovými vředy. Tento kurz může přispět ke včasnější a komplexnější péči o pacienty v různých stádiích CVD.

Podívejte se na úvodní video

Získáte vstupní informace pro orientaci v této lekci a v situaci pacientky Lenky.

{

Zahajme léčbu včas

Nepodceňujme první příznaky CVD a zahajme léčbu včas.

Úvodní video k sekci SHRNUTÍ A KREDITY [1:01]

{

Komplexní léčba

Léčba by měla být komplexní.

{

Multioborová spolupráce

Využívejme multioborové spolupráce

Získejte 6 certifikátů a 16 kreditů

Dole stránce jsou Vám k dispozici testy – jeden pro každou sekci odborné výuky. Jsou oddělené, takže za každý složený test získáte certifikát a kredity zvlášť. Jak jsme již zmínili, všechny sekce, a tudíž i testy, jsou určeny pro všechny lékařské odbornosti, které se na multioborové léčbě CVD podílejí. Pokud jste tedy například dermatoložka, získáte ve své sekci znalosti léčby a v ostatních pak přehled o tom, jak s Vašimi pacienty pracují ostatní odbornosti a jak Vaše a jejich léčba do sebe zapadají. Testy tedy můžete projít všechny a získat tak až 6 certifikátů a 16 kreditů.

SEKCE PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Test ze sekce PRAKTICKÝ LÉKAŘ – 2 kredity

TEST MÁ CELKEM 10 OTÁZEK   •   8 OTÁZEK JE TŘEBA ZODPOVĚDĚT SPRÁVNĚ

Podle nových pravidel ČLK zajišťuje připsání kreditů na váš účet pořadatel akce. Po úspěšném absolvování testu tedy obratem získáte certifikát, ale nemusíte jej již dále předkládat ČLK. Certifikát je určen pouze pro vaši potřebu.

h

Připsání kreditů pro vás zajistíme

O připsání kreditů na váš účet u ČLK se nemusíte starat, vše za vás zařídíme. I tak máme pro vás certifikát připravený ke stažení ihned po úspěšném absolvování testu.


Celkem 10 otázek, 8 musí být správně

Test obsahuje 10 otázek, pro získání certifikátu a kreditů je zapotřebí zvolit alespoň 8 správných odpovědí.

SEKCE DERMATOLOGIE

Test ze sekce DERMATOLOGIE – 3 kredity

TEST MÁ CELKEM 10 OTÁZEK   •   8 OTÁZEK JE TŘEBA ZODPOVĚDĚT SPRÁVNĚ

Podle nových pravidel ČLK zajišťuje připsání kreditů na váš účet pořadatel akce. Po úspěšném absolvování testu tedy obratem získáte certifikát, ale nemusíte jej již dále předkládat ČLK. Certifikát je určen pouze pro vaši potřebu.

h

Připsání kreditů pro vás zajistíme

O připsání kreditů na váš účet u ČLK se nemusíte starat, vše za vás zařídíme. I tak máme pro vás certifikát připravený ke stažení ihned po úspěšném absolvování testu.


Celkem 10 otázek, 8 musí být správně

Test obsahuje 10 otázek, pro získání certifikátu a kreditů je zapotřebí zvolit alespoň 8 správných odpovědí.

SEKCE ANGIOLOGIE

Test ze sekce ANGIOLOGIE – 3 kredity

TEST MÁ CELKEM 10 OTÁZEK   •   8 OTÁZEK JE TŘEBA ZODPOVĚDĚT SPRÁVNĚ

Podle nových pravidel ČLK zajišťuje připsání kreditů na váš účet pořadatel akce. Po úspěšném absolvování testu tedy obratem získáte certifikát, ale nemusíte jej již dále předkládat ČLK. Certifikát je určen pouze pro vaši potřebu.

h

Připsání kreditů pro vás zajistíme

O připsání kreditů na váš účet u ČLK se nemusíte starat, vše za vás zařídíme. I tak máme pro vás certifikát připravený ke stažení ihned po úspěšném absolvování testu.


Celkem 10 otázek, 8 musí být správně

Test obsahuje 10 otázek, pro získání certifikátu a kreditů je zapotřebí zvolit alespoň 8 správných odpovědí.

SEKCE CÉVNÍ CHIRURGIE

Test ze sekce CÉVNÍ CHIRURGIE – 3 kredity

TEST MÁ CELKEM 10 OTÁZEK   •   8 OTÁZEK JE TŘEBA ZODPOVĚDĚT SPRÁVNĚ

Podle nových pravidel ČLK zajišťuje připsání kreditů na váš účet pořadatel akce. Po úspěšném absolvování testu tedy obratem získáte certifikát, ale nemusíte jej již dále předkládat ČLK. Certifikát je určen pouze pro vaši potřebu.

h

Připsání kreditů pro vás zajistíme

O připsání kreditů na váš účet u ČLK se nemusíte starat, vše za vás zařídíme. I tak máme pro vás certifikát připravený ke stažení ihned po úspěšném absolvování testu.


Celkem 10 otázek, 8 musí být správně

Test obsahuje 10 otázek, pro získání certifikátu a kreditů je zapotřebí zvolit alespoň 8 správných odpovědí.

SEKCE STÁDIUM C6

Test ze sekce STÁDIUM C6 – 3 kredity

TEST MÁ CELKEM 10 OTÁZEK   •   8 OTÁZEK JE TŘEBA ZODPOVĚDĚT SPRÁVNĚ

Podle nových pravidel ČLK zajišťuje připsání kreditů na váš účet pořadatel akce. Po úspěšném absolvování testu tedy obratem získáte certifikát, ale nemusíte jej již dále předkládat ČLK. Certifikát je určen pouze pro vaši potřebu.

h

Připsání kreditů pro vás zajistíme

O připsání kreditů na váš účet u ČLK se nemusíte starat, vše za vás zařídíme. I tak máme pro vás certifikát připravený ke stažení ihned po úspěšném absolvování testu.


Celkem 10 otázek, 8 musí být správně

Test obsahuje 10 otázek, pro získání certifikátu a kreditů je zapotřebí zvolit alespoň 8 správných odpovědí.

SEKCE STÁDIUM C0S

Test ze sekce STÁDIUM C0S – 2 kredity

TEST MÁ CELKEM 10 OTÁZEK   •   8 OTÁZEK JE TŘEBA ZODPOVĚDĚT SPRÁVNĚ

Podle nových pravidel ČLK zajišťuje připsání kreditů na váš účet pořadatel akce. Po úspěšném absolvování testu tedy obratem získáte certifikát, ale nemusíte jej již dále předkládat ČLK. Certifikát je určen pouze pro vaši potřebu.

h

Připsání kreditů pro vás zajistíme

O připsání kreditů na váš účet u ČLK se nemusíte starat, vše za vás zařídíme. I tak máme pro vás certifikát připravený ke stažení ihned po úspěšném absolvování testu.


Celkem 10 otázek, 8 musí být správně

Test obsahuje 10 otázek, pro získání certifikátu a kreditů je zapotřebí zvolit alespoň 8 správných odpovědí.