CVD ONLINE

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Naše zodpovědnost za kvalitu života pacientů s CVD

3 PREZENTACE   •   2 UKÁZKY   •   2 BONUS VIDEA   •   SOUBORY KE STAŽENÍ

Velká zodpovědnost v časném záchytu příznaků a projevů CVD je na lékařích prvního kontaktu, tedy na praktických lékařích. V časných fázích chronického žilního onemocnění jde zejména o kvalitu života a prevenci rozvoje pokročilých fází onemocnění.

Podívejte se na úvodní video

Získáte vstupní informace pro orientaci v této lekci a v situaci pacientky Lenky.

{

Velká příležitost

Praktický lékař většinou jako první odhalí pacienta s příznaky CVD.

Úvodní video k lekci PRAKTICKÝ LÉKAŘ [1:17]

{

Multioborová spolupráce

Multioborová spolupráce hraje v diagnostice CVD významnou roli.
{

Stav pacientky

Paní Lenka přichází s recidivou CVD.

SPUSTŤE SI MINISERIÁL

10 X 99 NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH SEKUND KURZU

10 EMAILŮ PO 24 HODINÁCH  •  10 VIDEÍ  •  KAŽDÉ MAX. 99 SEKUND VYBRANÉHO OBSAHU 

Pokud teď pospícháte

Pokud teď máte jen chvíli a nemůžete procházet výukový obsah, spusťte si miniseriál "10 x 99 nejzajímavějších vteřin kurzu". Obratem, a během 9 následujících dní dostanete celkem 10 emailů, ve kterých najdete úryvky s max. 99 vteřinami zajímavého obsahu výukové části kurzu. Ze seriálu se budete moci kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz v libovolném z emailů.

VÝUKA

CVD je progresivní onemocnění

Chronické žilní onemocnění je vážné, ale často podceňované onemocnění. Pokud není léčeno, dochází s velkou pravděpodobností k progresu onemocnění do těžších stádií.
E
CVD je onemocnění s nízkou mortalitou, ale vysokou morbiditou.
E
Často dochází ke zpoždění mezi prvními příznaky a zahájením léčby CVD.
E
Pouze 43 % pacientů navštíví z důvodů symptomů a projevů CVD lékaře.
E
Léčba počátečních stádií je efektivnější a ekonomicky méně náročná než léčba následných komplikací.

1

Záložka byla odeslána na adresu xxx.

Odeslání záložky se bohužel nepovedlo. Chcete znovu zadat adresu?

MUDr. Naděžda Sehnalová –  CVD je progresivní onemocnění [7:48]

Pro zhlédnutí celého videa budete potřebovat 7 minut 48 sekund. Záznam spustíte kliknutím na bílou šipku uprostřed. Snímky pod videem si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání, kliknutím na snímek jej zvětšíte. Posunutím kurzoru myši na video se Vám v jeho spodní části zobrazí panel, kde získáte další možnosti ovládání.

2

Záložka byla odeslána na adresu xxx.

Odeslání záložky se bohužel nepovedlo. Chcete znovu zadat adresu?

MUDr. Naděžda Sehnalová –  Vyšetření pacientky [3:04]

Pro zhlédnutí celého videa budete potřebovat 3 minuty 4 sekundy. Záznam spustíte kliknutím na bílou šipku uprostřed. Posunutím kurzoru myši na video se Vám v jeho spodní části zobrazí panel, kde získáte další možnosti ovládání.

Praktická ukázka

Pacientka Lenka přestavuje běžného pacienta pravděpodobně i ve vaší ordinaci. Paní Lenka přerušila léčbu nastavenou po operačním zákroku v roce 2014. Nyní se z důvodů zhoršujících se potíží a počínajících kožních změn vrací do ordinace praktického lékaře. Došlo u ní k progresi onemocnění a zhoršení třídy CEAP (z C2 do C4).

Stádia a symptomy CVD

CVD je jedno z nejvíce rozšířených civilizačních onemocnění. Symptomy a projevy sice pacienta neohrožují na životě, nicméně jsou příčinou velkého diskomfortu a výrazně snižují kvalitu života pacienta s CVD.
E

V ČR dochází k horšímu záchytu časných stádií CVD (záchyt C0s 22 % v ČR vs 35 % ve světě).

E

Symptomy a projevy jsou pestré, často nekorelují se závažností onemocnění.

E
Nejčastější symptomy CVD jsou: pocit těžkých nohou, pocit otoku a bolest.
E
Pacienti trpí v průměru 3 – 4 symptomy současně.

3

Záložka byla odeslána na adresu xxx.

Odeslání záložky se bohužel nepovedlo. Chcete znovu zadat adresu?

MUDr. Naděžda Sehnalová –  Stádia a symptomy [4:21]

Pro zhlédnutí celého videa budete potřebovat 4 minuty 21 sekund. Záznam spustíte kliknutím na bílou šipku uprostřed. Snímky pod videem si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání, kliknutím na snímek jej zvětšíte. Posunutím kurzoru myši na video se Vám v jeho spodní části zobrazí panel, kde získáte další možnosti ovládání.

Léčba CVD musí být komplexní

Pro úspěch léčby a dobrou complianci je nezbytné pacientům pečlivě vysvětlit podstatu onemocnění. Léčba často musí být celoživotní.
E
Základem terapie CVD jsou metody konzervativní.
E
Režimová opatření jsou mezi pacienty nejméně oblíbená.
E
Komprese je základní pilíř léčby všech stádií CVD.
E
Používáme ověřená venofarmaka, která splňují EBM přístup.

4

Záložka byla odeslána na adresu xxx.

Odeslání záložky se bohužel nepovedlo. Chcete znovu zadat adresu?

MUDr. Naděžda Sehnalová –  Léčba CVD musí být komplexní [7:39]

Pro zhlédnutí celého videa budete potřebovat 7 minut 39 sekund. Záznam spustíte kliknutím na bílou šipku uprostřed. Snímky pod videem si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání, kliknutím na snímek jej zvětšíte. Posunutím kurzoru myši na video se Vám v jeho spodní části zobrazí panel, kde získáte další možnosti ovládání.

Zkrácená informace o přípravku Detralex® (ZSPC) je k dispozici pro stažení na tomto odkazu.

5

Záložka byla odeslána na adresu xxx.

Odeslání záložky se bohužel nepovedlo. Chcete znovu zadat adresu?

MUDr. Naděžda Sehnalová –  Vyšetření pacientky [1:35]

Pro zhlédnutí celého videa budete potřebovat 1 minutu 35 sekund. Záznam spustíte kliknutím na bílou šipku uprostřed. Posunutím kurzoru myši na video se Vám v jeho spodní části zobrazí panel, kde získáte další možnosti ovládání.

Praktická ukázka

U paní Lenky došlo z důvodu přerušení léčby CVD k progresi onemocnění a zhoršení třídy CEAP (z C2 do C4) a je proto odeslána na další vyšetření.

K ZAPAMATOVÁNÍ

Minimum k zapamatování

Zde najdete absolutní minimum informací, které by si návštěvník této lekce měl odnést. Nejde o shrnutí, spíše o podklady k přemýšlení a důvody vrátit se a dozvědět se víc.

d

Zpoždění léčby

U CVD často dochází ke zpoždění mezi prvními příznaky a zahájením léčby.
d

Kvalita života

Symptomy a projevy CVD výrazně snižují kvalitu života pacienta.

d

Ověřená venofarmaka

Používejme ověřená venofarmaka, která splňují EBM (Evidence Based Medicine) přístup.

d

Celoživotní léčba

Léčba CVD často musí být celoživotní.

BONUSY

6

Mgr. et Bc. Martina Pospíšilová –  Fyzioterapie v cévní chirurgii [7:27]

Pro zhlédnutí celého videa budete potřebovat 7 minut 27 sekund. Záznam spustíte kliknutím na bílou šipku uprostřed. Snímky pod videem si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání, kliknutím na snímek jej zvětšíte. Posunutím kurzoru myši na video se Vám v jeho spodní části zobrazí panel, kde získáte další možnosti ovládání.

7

Mgr. et Bc. Martina Pospíšilová –  Ukázky cviků [9:30]
Pro zhlédnutí celého videa budete potřebovat 9 minut 30 sekund. Záznam spustíte kliknutím na bílou šipku uprostřed. Posunutím kurzoru myši na video se Vám v jeho spodní části zobrazí panel, kde získáte další možnosti ovládání.

Praktická ukázka

Dokumenty ke stažení

V této části přikládáme soubory ke stažení, které dále doplňují či rozšiřují odborné informace na této stránce. U některých odborností jsme přiložili také dokumenty (pdf) a videa (mp4) pro pacienty. Videa pro pacienty jsou určena například pro přehrávání na obrazovkách v čekárnách. Kliknutím na tlačítko "STÁHNOUT" se Vám odpovídající soubor stáhne do počítače.

Edukace pro pacienty – 10 doporučení, jak chránit své žíly
Edukace pro pacienty: Cviky
Edukace pro pacienty: Rádce kompresní terapie (Hartmann)
Odborný článek – CVD je podceňované lékaři i pacienty (J. Černohorská)

Získejte 16 kreditů

Tento kurz je akreditován ČLK a pořádán dle Stavovského předpisu č. 16. Ke každé lekci je Vám k dispozici test, po jehož úspěšném složení získáte odpovídající počet kreditů. Všechny testy naleznete nahoře v menu pod položkou “Kredity”. Test k této lekci si můžete rovnou zobrazit kliknutím na tlačítko dole.