CVD ONLINE

ANGIOLOGIE

Naše zodpovědnost za kvalitu života pacientů s CVD

2 PREZENTACE   •   1 UKÁZKA   •   1 BONUS VIDEO   •   SOUBORY KE STAŽENÍ

Angiologické vyšetření pomocí duplexní ultrasonografie posuzuje průchodnost krevního řečiště a odhaluje přítomnost žilního refluxu.

Podívejte se na úvodní video

Získáte vstupní informace pro orientaci v této lekci a v situaci pacientky Lenky.

{

Včasné nastavení terapie

Základní terapie (změna režimových opatření, komprese a venofarmaka) by měla být nastavena hned od časných stádií CVD.

Úvodní video k lekci ANGIOLOGIE [1:33]

{

Přítomnost refluxu

Zejména u pacientů s otoky je dále důležité vyšetřit přítomnost refluxu a jeho rozsah.
{

Pacientka Lenka

Paní Lenka bude muset pro přesnější stanovení diagnózy absolvovat další vyšetření.

VÝUKA

Role UZ vyšetření v diagnostice CVD

Duplexní ultrazvukové vyšetření má v diagnostice chronického žilního onemocnění důležitou roli. Ukazuje průchodnost žil a dokáže lokalizovat místa refluxu v povrchovém, hlubokém a perforátorovém žilním systému. Pomáhá nám v rozhodovacím procesu v následné léčbě.
E
Patologický žilní reflux (≥ 0,5-1,0 s) vede k ambulantní žilní hypertenzi a vzniku symptomů.
E

Příčina otoku DK je nejčastěji (ze 70-80 %) v dolní končetině samotné.

E
Typický žilní otok bývá měkký, kůže je teplá, otok regreduje po elevaci DK.
E
Nediskvalifikujme pacienta od duplexní sonografie – základu diferenciální diagnostiky.

1

Záložka byla odeslána na adresu xxx.

Odeslání záložky se bohužel nepovedlo. Chcete znovu zadat adresu?

MUDr. Kateřina Márová – Role UZ vyšetření v diagnostice CVD [21:47]

Pro zhlédnutí celého videa budete potřebovat 21 minut 47 sekund. Záznam spustíte kliknutím na bílou šipku uprostřed. Snímky pod videem si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání, kliknutím na snímek jej zvětšíte. Posunutím kurzoru myši na video se Vám v jeho spodní části zobrazí panel, kde získáte další možnosti ovládání.

2

Záložka byla odeslána na adresu xxx.

Odeslání záložky se bohužel nepovedlo. Chcete znovu zadat adresu?

MUDr. Kateřina Márová –  Vyšetření pacientky [16:12]

Pro zhlédnutí celého videa budete potřebovat 16 minut 12 sekund. Záznam spustíte kliknutím na bílou šipku uprostřed. Posunutím kurzoru myši na video se Vám v jeho spodní části zobrazí panel, kde získáte další možnosti ovládání.

Praktická ukázka

Paní Lenka prochází komplexním angiologickým vyšetřením. Jedním z cílů vyšetření je prokázat přítomnost patologického refluxu, který může být příčinou recidivy.

Trombóza

Někteří pacienti chronické žilní onemocnění stále podceňují a návštěvu lékaře odkládají. Často je přivádí do ordinace až obava z trombózy.
E
Trombóza se nejčastěji vyskytuje na žilách dolních končetin.
E
Žilní trombóza spolu s plicní embolií tvoří tzv. tromboembolickou nemoc (TEN).
E
TEN je 3. nejčastější kardiovaskulární onemocnění.
E
Nejzávažnějším následkem TEN je úmrtí na plicní embolii.

3

Záložka byla odeslána na adresu xxx.

Odeslání záložky se bohužel nepovedlo. Chcete znovu zadat adresu?

MUDr. Kateřina Márová – Trombóza [19:24]

Pro zhlédnutí celého videa budete potřebovat 19 minut 24 sekund. Záznam spustíte kliknutím na bílou šipku uprostřed. Snímky pod videem si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání, kliknutím na snímek jej zvětšíte. Posunutím kurzoru myši na video se Vám v jeho spodní části zobrazí panel, kde získáte další možnosti ovládání.

K ZAPAMATOVÁNÍ

Minimum k zapamatování

Zde najdete absolutní minimum informací, které by si návštěvník této lekce měl odnést. Nejde o shrnutí, spíše o podklady k přemýšlení a důvody vrátit se a dozvědět se víc.
d

Nediskvalifikujme pacienta

Nediskvalifikujme pacienta od duplexní sonografie – základu diferenciální diagnostiky.

d

Patologický žilní reflux

Patologický žilní reflux (≥ 0,5-1,0 s) vede k ambulantní žilní hypertenzi a vzniku symptomů.
d

Tromboembolická nemoc

Žilní trombóza spolu s plicní embolií tvoří tzv. tromboembolickou nemoc (TEN).
d

TEN

TEN je 3. nejčastější kardiovaskulární onemocnění.

BONUSY

4

doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D. – Patofyziologie primárního chronického žilního onemocnění [24:01]

Pro zhlédnutí celého videa budete potřebovat 24 minut 1 sekundu. Záznam spustíte kliknutím na bílou šipku uprostřed. Snímky pod videem si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání, kliknutím na snímek jej zvětšíte. Posunutím kurzoru myši na video se Vám v jeho spodní části zobrazí panel, kde získáte další možnosti ovládání.

Dokumenty ke stažení

V této části přikládáme soubory ke stažení, které dále doplňují či rozšiřují odborné informace na této stránce. U některých odborností jsme přiložili také dokumenty (pdf) a videa (mp4) pro pacienty. Videa pro pacienty jsou určena například pro přehrávání na obrazovkách v čekárnách. Kliknutím na tlačítko "STÁHNOUT" se Vám odpovídající soubor stáhne do počítače.

Brožura – Diferenciální diagnostika otoku

Odborný článek – Otoky v kardiologii (D. Ambrož)

Získejte 16 kreditů

Tento kurz je akreditován ČLK a pořádán dle Stavovského předpisu č. 16. Ke každé lekci je Vám k dispozici test, po jehož úspěšném složení získáte odpovídající počet kreditů. Všechny testy naleznete nahoře v menu pod položkou “Kredity”. Test k této lekci si můžete rovnou zobrazit kliknutím na tlačítko dole.